Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

WYNIK I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI WIELGOLAS STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LATOWICZ

Przetarg został przeprowadzony w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Latowicz.

Przedmiotem sprzedaży były nieruchomości położone w miejscowości Wielgolas, ujęte w wykazie stanowiący załącznik do zarządzenia nr 25/2019 Wójta Gminy Latowicz z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Latowicz, przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Wielgolas wywieszonym w siedzibie Urzędu Gminy Latowicz oraz zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu w dniach od 27 marca do 17 kwietnia 2019 r. Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej.

Ogłoszenie o publicznym przetargu było wywieszone w dniach od 31 maja do 10 lipca 2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Latowicz oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu. Ponadto wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie.

1. Wielgolas – działka nr 899/12 o pow. 2032 m2, w tym 836 m2 - las,
KW-SI1M/00039379/4
cena wywoławcza nieruchomości:
52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)

2. Wielgolas – działka nr 899/16 o pow. 1489 m2, KW-SI1M/00039379/4
cena wywoławcza nieruchomości:
44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)

Komisja stwierdziła, iż przetarg na ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym tj. nikt nie wpłacił wadium.

3. Wielgolas – działka nr 899/19 o pow. 1026 m2, KW-SI1M/00039379/4
cena wywoławcza nieruchomości:
32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych)

Do udziału w przetargu na ww. nieruchomości zostało dopuszczonych dwóch uczestników.

Najwyższa cena osiągnięcia w przetargu 33 000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).

Komisja stwierdziła, iż kandydatem na nabywcę ww. nieruchomości został Mateusz Radzio.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 845
Podmiot udostępniający: BIP Latowicz
Nazwa dokumentu: Informacje o wyniku przetargu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Reda
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Reda
Data wytworzenia informacji: 14.12.2018
Data udostępnienia informacji: 14.12.2018 10:01:26
Data ostatniej aktualizacji: 23.07.2019 15:02:05
Rejestr zmian